fbpx

KURUMSAL

Diş 212 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği; 2011 yılından günümüze, tüm Dental tedavi ve hizmet branşlarını bünyesinde sunmaktadır.

Kurumsal yapıda Diş 212 Polikliği başlıca ve öncelikli olarak; hasta gereksinim ve taleplerini optimum seviye ve sürede gerçekletirmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm şikayet ve rahatsızlıklarda doğru ve etkin teşhisi değerlendirmek, global ve ulusal sektörel yenilik-gelişim faaliyetlerini kurumsal yapıda yararlı kılmak ve “hasta odaklı” yaklaşım gösteriyor olabilmektir.

Diş 212 Ağız ve Diş Polikliniği; öncelikle sağlık hizmeti sunduğu, sunuyor olduğu değerli hastalarının, global-yerel iş ortaklarının ve tedarikçi kuruluşlarının; adil, seri ve organize hizmet politikası ile güven ve iltimasını kazanmıştır.

Misyon

Gelişen ve gelişmekte olan teknolojik ekipman ve araçları kullanarak, yüksek sterilizasyon sahibi klinik şartlarında, uzman hekim ve tecrübeli sağlık personeli ile “Yüksek Dental Hizmet” sağlıyor olmak.

Vizyon

Kitle iletişim araç ve mecralarını değerlendirmek yolu ile, sektöründe farklılaşma ve farkındalık yaratarak “Yüksek Dental Hizmet” anlayışını global boyuta taşıyor olmak.