Ortodonti Nedir?

Ortodonti diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesidir. Bu uzmanlık alanı kapanış bozukluklukları (malocclusion) olan insanlara çözümler sunar. Ortodontik tedavi genelde braket gibi düzeltici aletler kullanımını içerir.Bu düzeltici aletlerin kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Dişleri düzeltmek
  • Kapanış bozukluklarını düzeltmek
  • Boşlukların kapatılması
  • Diş ve dudakları düzgün hizalamak.

Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur, yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış bozukluklarının düzeltilmesini sağlar.Ortodonti diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesidir. Bu uzmanlık alanı kapanış bozukluklukları (malocclusion) olan insanlara çözümler sunar. Ortodontik tedavi genelde braket gibi düzeltici aletler kullanımını içerir.Bu düzeltici aletlerin kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Dişleri düzeltmek
  • Kapanış bozukluklarını düzeltmek
  • Boşlukların kapatılması
  • Diş ve dudakları düzgün hizalamak.

Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur, yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış bozukluklarının düzeltilmesini sağlar.

ORTODONTİ NASIL YAPILIR?

Ortodonti, genel anlamda diş yapısı, ağız ve çene bozuklukları ile ilgilenen bilim dalıdır. Söz konusu sorunlar ya da estetik bozukluklar, kalıtımsal şekilde olabildiği gibi, sonradan ortaya çıkan kaza ya da benzer durumlarla da oluşabilir. Bu bozukluk ya da anomaliler, ortodonti uzmanları tarafından düzeltilirler. Uzmanlar, söz konusu sorunları en modern ve en teknolojik yöntemler ile çözmeye çalışırken, Ortodonti nasıl yapılır sorusu da elbette ki hastaların beynini kurcalayacaktır.

Ortodonti Tedavisi Çeşidine Göre Değişiyor Mu?

Ortodonti tedavileri, tek bir tedavi yöntemini kapsamaz. Yani hasta, ağzındaki ya da diş yapısındaki sorunlara göre ortodonti tedavisi görmektedir. Bu nedenle de ortodonti tedavisinin tek bir yöntemi yoktur. Örneğin hasta, dişlerindeki çapraşıklıklardan şikâyetçi ise, çeşitli diş teli çözümleri ile ortodonti tedavisi yapılabilmektedir. Bu teller sabit olabildiği gibi, sabit olmayan şekilde de uygulanabilir. Yine benzer şekilde, hastanın dişlerinin dökülmesi sonucu oluşan diş eksiklikleri, implant tedavi yöntemi ile giderilebilir. Bu tedavi yöntemi de bir çeşit ortodonti tedavisidir.

Ortodonti tedavisi, hastanın cinsiyetine, hastanın yaşına, hastanın ağız yapısına, hastanın şikâyetine ve ortodonti uzmanının tedavi programına bağlı olarak şekil alır. Yani, aynı ortodonti tedavisi uygulansa bile, koşullar farklı olduğunda ortodontinin yapılış şekli ve zamanı da farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle de, ortodonti nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak tedavi çeşidine ve koşullara göre değişkenlik gösteren bir takım unsurlardan bahsedilebilir.

Sonuç olarak, ortodonti tedavisinin ne şekilde yapıldığından ziyade, sonucunda daha estetik ve daha sağlıklı bir görüntü elde edildiği kesinlikle söylenebilir. Çünkü bu tedaviler ile yamukluk, çapraşıklık gibi anomaliler giderildiği gibi, hastayı rahatsız eden sorunlar da bir şekilde çözülmüş olmaktadır. Ortodonti tedavisi, ağız yapısından şikâyetçi olan herkes için lazımdır.

ORTODONTİ ÇEŞİTLERİ VE YÖNTEMLERİ

Ortodonti tedavisi, genel anlamda diş yapılarının görüntüsünü ve şeklini düzeltmek için uygulanan uygulamaları içermektedir. Bu bağlamda, ağız içindeki görüntünün düzgün olması, gülerken ve konuşurken kötü bir yansımanın olmaması, sağlıklı bir yemek yeme ya da nefes alma düzeninin oluşturulması gibi amaçlar için dişlerin çapraşıklıkları, eksiklikleri, yamuklukları ve bunlara benzer sorunları giderilmektedir. Ortodonti tedavilerinde, hastanın şikâyetine, uygulama alanına, ortodonti uzmanının inisiyatifine ve bunlara benzer sebeplere göre, bir takım tedavi çeşitliliği ya da tedavi yöntemleri görülebilmektedir. Bu nedenle de Ortodonti Çeşitleri / Yöntemleri oldukça önem taşır.

Ortodonti Çeşitleri

Ortodonti tedavisinde, ana çeşitlilik olarak 2 farklı ortodonti çeşidinden bahsedilebilir. Bunlardan ilki, hastanın kendisinin takip ettiği ve hareketli aparey olarak bilinen aygıtların kullanılmasıdır. Bu tip tedavi süreçlerinde, hasta kendisi apareyi çıkartıp takabilir ve belli periyotlar haricinde ortodonti uzmanına görünme zorunluluğu hissetmez.

Diğer bir ortodonti tedavi çeşidi ise, ortodonti uzmanının bizzat kendisinin taktığı sabit apareylerin kullanılmasını içeren uygulamaları kapsamaktadır. Bu tedavi çeşidinde, ortodonti uzmanına görünmek ve klinikte işlemlerin gerçekleştirilmesi elzemdir.

Ortodonti Yöntemleri

Ortodonti yöntemleri de kabaca iki farklı başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki, ortodonti çeşitlerinde de anlatılan hareketli apareylerdir. Hareketli apareyler, hastanın kendisi tarafından bile takılıp çıkarılabildiği için kolay ve pratik bir kullanım alanı sunmaktadır. Bu nedenle de, hastanın şikâyetine ve isteklerine göre, eğer uygunsa hareketli aparey kullanma arzusu baş gösterebilir.

Diğer bir ortodonti yöntemi ise sabit aparey kullanımıdır. Bu apareyler ortodonti uzmanları tarafından bizzat takılırlar ve klinik ya da diş merkezlerinde uygulamalar yapılır. Buradan hareketler, söz konusu apareylerin hastanın kendisine göre takılıp çıkarılması söz konusu değildir. Bir müdahale yapılacaksa ortodonti uzmanı bu müdahaleyi gerçekleştirecektir.

ORTODONDİ ÖNCESİ VE SONRASI

Gerek kalıtsal, gerek ise sonradan oluşmuş olan bir takım sorunlar, ağız ve çene yapısında görülebilmektedir. Bilhassa dişlerdeki çapraşıklık, yamukluk gibi anomaliler, pek çok insanı rahatsız etmektedir. Bu nedenle de ortodonti tedavisi çoğu zaman kaçınılmaz olmaktadır. Peki, Ortodonti Öncesi ve Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ortodonti Tedavisi Ve Bilinmesi Gereken Durumlar

Öncelikli olarak, her yaştan insan ortodonti tedavisi olabilir. Dişlerde ya da ağız yapısında tespit edilen sorunları çözmeye uğraşan ortodonti uzmanları, bu nedenle de hastalara ortodonti tedavi yöntemlerini uygularlar. Hastalar, tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra bir takım noktalara dikkat etmelidirler. Bu sayede hem tedavi süreci daha iyi ve daha sağlıklı ilerlemiş olacak, hem de güzel ve düzgün bir ağız yapısı ortaya çıkarılacaktır.

Ortodonti tedavisinden önce, tanı ve teşhis aşamasında, ortodonti uzmanına yardımcı olunmalıdır. Varsa önceki operasyonlar anlatılmalı, kaza ile bir takım sorunlar oluştu ise kaza durumundan bahsedilmeli, bunlar dışında ortodonti uzmanının sorduğu tüm sorulara net ve açık bir biçimde cevap verilmelidir.

Ortodonti tedavisinin sonrasında ise ortodonti uzmanının hastaya verdiği öğütler harfiyen uygulanmalıdır. Gerektiğinde aşırı soğuk ve aşırı sıcak içeceklerden kaçınılmalı, diş yapısına ve tedavi bölgesine zarar verebilecek keskinlik ve sertlikteki gıda maddelerinden kaçınılmalıdır. Varsa ilaçlar kullanılmalı, dişlere uzman tavsiyeleri gözetilerek iyi bir şekilde bakım yapılmalıdır.

ORTODONTİ TEDAVİ SÜRESİ NE KADARDIR?

Ortodonti, ağız yapısındaki çeşitli bozuklukların, estetik dışı görüntülerin, yamuklukların, anomalilerin, çapraşıklıkların, diş eksikliklerinin, çene yamukluklarının ve benzer şekilde ortaya çıkmış olan tüm kötü görüntünün giderilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu nedenle de, eğer ağız ya da diş yapısından şikayet eden kişiler olursa, ilk yapacakları iş bir ortodonti uzmanına görünmektir. Ortodonti uzmanı, yapılacak olan işleme bazı faktörlere göre karar verir. Ortodonti uzmanına gitmeden önce ise, akla gelen sorulardan ilki, kuşkusuz ki Ortodonti Ne Kadar Sürer belirsizliğidir.

Ortodonti Tedavi Süresi

Ortodonti tedavisi, hastanın bir takım özelliklerine ve hastalığın ya da rahatsızlığın gelişim süreçlerine göre çeşitlilik gösterebilir. Örneğin hastanın bu sıkıntıyı doğuştan mı, yoksa bir kaza sonucu mu çektiği, bunun dışında hastanın yaşı, çene durumu, diş yapısı ve benzer sebepler bu çeşitlilikte etkendir. O nedenle de, ortodonti tedavilerinde kesin bir süreden bahsedilemez. Bu tedavilerde hastaya ya da ortodonti uzmanına göre çeşitli parametrelerden bahsedildiği için, ister istemez ortodonti tedavi süresi de değişkenlik gösterecektir.

Ortodonti tedavisinin süresinin belirlenmesindeki bir diğer etken ise, ortodonti uzmanının belirlediği tedavi programıdır. Bu program kapsamında, hastanın hangi zaman dilimlerinde ne tür operasyonlar geçireceği, operasyonların ardından ne kadar zaman dinlenme ve iyileşme süresinin düşünüldüğü gibi noktalar önem kazanır. Bu nedenle de her hastanın ortodonti tedavi süresi farklıdır.

ORTODONTİ ÖLÇÜ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ortodonti işlemleri, kişilerin diş yapılarındaki sorunları ve görsel bozuklukları gidermeye yarayan, ağız ve çene sağlığı açısından da elzem olan yöntemleri kendi bünyesinde toplamaktadır. Bu şekilde, dişlerinden ya da çeşitli yamukluk veya çapraşıklıklardan şikâyetçi olan hastalar, doğrudan ortodonti tedavisi görebilmek için ortodonti uzmanlarına görünürler. Gerek tel takma, gerek ise diğer işlemlerde bulunma gibi durumlarda, tedavi çeşidine göre bir takım ölçü alma işlemlerine gerek duyulabilir. Bu noktada, “Ortodonti Ölçü Alma İşlemi Nasıl Yapılır?” sorusu da gündeme gelebilir.

Ortodonti Tedavilerinde Ölçü Alma İşlemi

Ortodonti tedavileri, estetik açıdan önemlidirler. Yani düzeltilmek istenen diş ya da ağız yapısında, ölçülü ve standart uygulamalar yapmak ciddi anlamda kritiktir. Bu ölçüler ışığında yeni dişler ve güzel bir görüntü ortaya konmuş olacaktır. Bu nedenle de ortodonti tedavilerinde diş ölçüleri almak gerekmektedir.

Ölçü alma işlemini uygulayacak olan ortodonti uzmanı, amacına ulaşmak için çeşitli tekniklerden yararlanabilmektedir. Bu tekniklerin içindeki en popüler yöntem ise, kuşkusuz ki alçı kullanarak ölçü alma işlemidir. Bu şekilde kişinin dişlerinin alçı halinde birebir kopyasını ortaya koyan ortodonti uzmanı, bir nevi dişlerin simülasyonlarını da gözünün önüne getirmektedir. Bu şekilde hem olması gereken, hem de mevcut durum ölçüleri ortaya konmaktadır. Hem sağlık açısından, hem de estetik açıdan düzeltilecek olan dişler bu ölçüler sayesinde rayına oturur.

PEKİŞTİRME TEDAVİSİ NEDİR NE KADAR SÜRER?

Ortodonti tedavileri, kişilerin sağlıklı dişlere ve güzel bir görünüme sahip olmaları açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle de, gerek tedavi öncesi, gerek tedavi sonrası bir takım noktalar büyük önem taşımaktadır. Tedavi öncesi dikkat edilen alanlar olduğu gibi, tedavi sonrasında da takip eden bazı işlemlerin olması gayet doğaldır. Bu anlamda, dişlerin eski hallerine dönmemesi için uygulanan bir takım tedavi sonrası uygulamalara pekiştirme tedavisi adı verilir. Bu süreç, hastaların “Pekiştirme Tedavisi Nedir Ne Kadar Sürer?” sorusunu sormalarını gündeme getirir.

Pekiştirme Tedavisi

Bilindiği gibi ortodonti tedavilerinde, dişlerdeki anomaliler, çapraşıklıklar, yamukluklar ve benzer sıkıntılar giderilmektedir. Yoğun geçen operasyon ve işlemlerin ardından, hastanın dişlerinin en güzel hallerde görünmesi için uğraş verilir. İşte bu noktada, tedavi sonrasında eski haline dönme eğilimi gösterebilen dişlerin kontrol altında tutularak yeni hallerine alışması için bir takım işlemler yapılır. Pekiştirme tedavisi, çeşitli apereyler kullanılarak dişlerin yapısının bozulmamasının sağlandığı tedavi yöntemidir.

Pekiştirme tedavisi sonrasında, dişler eski hallerine dönme eğiliminden vazgeçerler. Bu sayede bütün ortodonti tedavi süreci de amacına ulaşmış olarak kendini gösterir. Bu bakımdan, hem verilen emekler, hem gösterilen sabır, hem de harcanan zaman ve para sonuca ulaşmış olmaktadır. Hastalar, pekiştirme tedavilerinde ve tedavi sonrası süreçlerinde bu bakımlardan biraz daha dişlerini sıkmak zorundadırlar. Ardından ise hayat boyu kullanacakları estetik dişlere sahip olmuş olacaklardır.

ORTODONTİ ÜCRETLERİ NEYE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?

Ortodonti tedavisi, toplumun her kesiminin ihtiyaç duyabileceği bir tedavi çeşididir. Çünkü bu tedavi ile hem güzel ve estetik bir ağız ve çene yapısı elde edilir, hem de sağlıklı bir diş yapısına sahip olunur. Her anlamda olumlu etkileri bulunan, ağız yapısında sıkıntısı olan herkes için uygulanabilen ortodonti tedavisi, bu anlamda gayet ulaşılabilir durumdadır. Fakat ortodonti tedavi ücretleri, net ya da sabit olmadığı için, bu konuda hastalar çeşitli bilgilere sahip olmaya çalışırlar. Örneğin “Ortodonti Ücretleri Neye Göre Belirlenmektedir?” sorusuna yanıt arayan hastalar, bu anlamda söz konusu fiyat değişiminin sebeplerini ararlar.

Ortodonti Ücretleri Neye Göre Değişiyor?

Ortodonti fiyatları, bir takım faktörlere göre değişkenlik gösterdiği için sabit bir listeden söz edilemez. Bu nedenle de ücret değişikliği hastadan hastaya farklıdır. Bu farklılığın temelinde belli başlı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar, işlemin cinsi, kullanılan materyal çeşidi, yine işlem sırasında ihtiyaç duyulan teknolojik ekipman ve ortodonti uzmanının inisiyatifi gibi durumlardır.

Her uygulamada olduğu gibi, ilk olarak belirlenen ortodonti çeşidi fiyat üzerindeki ana etkendir. Bu faktörü, ortodonti işlemi sırasında kullanılacak olan malzemeler, materyaller ve teknolojik aletler izleyecektir. Tüm bu faktörler, fiyatın iskeletini oluşturmaktadır.

Ortodonti ücretine son şeklini veren ise, ortodonti uzmanının kendi fiyat politikasıdır. Bu faktöre de bağlı olarak net ücret ortaya çıkartılmış olmaktadır.

Ortodonti Fiyatları Listesi

Bilindiği gibi ortodonti tedavisi, son yıllarda çok daha fazla uygulanmaya başladı. Çünkü hastalar, gerek dış görünüşlerini düzeltmek için, gerek ise daha sağlıklı bir ağız yapısına kavuşmak için bu tedavi yöntemine merak saldılar. Ortodonti uzmanları da, güzel bir çehre ve estetik bir diş yapısı oluşturmak için çeşitli teknikleri uyguluyorlar. Ağız yapısında sorunu bulunanlar ise, ilk iş olarak “Ortodonti Fiyatları / Sabit Bir Fiyat Listesi Var mıdır?” sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyorlar.

Ortodonti Fiyatları

Ortodonti tedavisi, kendi içinde çeşitli şekillere ayrılmaktadır. Ortodonti tedavisi denildiği zaman, akla doğrudan tek bir yöntem gelmemektedir. Çene ya da diş yapısının neresinde sorun olduğu, hangi şekilde bu yapının düzeltilmesi gerektiği, hangi tip yöntemin hastaya uygulanmasının lazım geldiği gibi durumlar, ortodonti tedavisi adına önem arz etmektedir. Bu nedenle de, gerek seçilen yöntem, gerek kullanılacak alet ve eşyalar ortodonti tedavisinin fiyatlarını belirlemektedir. Ortodonti fiyatları konusunda, az da olsa ortodonti uzmanının fiyat politikası da önemlidir.

Ortodonti tedavisi, diş anomalilerinin düzeltilmesi için kullanılan diş tellerinden, dişlerin eşitlenmesi için yapılacak olan diş kesme işlemine, implant tedavisi uygulanarak diş eksikliğini çözmekten, diğer tüm diş sorunlarını çözmeye kadar pek çok alanı kapsadığı için, düz ve tek bir tedavi ücretinden ya da sabit bir fiyat listesinden söz etmek mümkün değildir. Yani ortodonti tedavisi için net bir ücretlendirme bulunmamaktadır. Eğer ortodonti tedavisi olmaya karar verirseniz, doğrudan ortodonti uzmanı ile görüşerek ve size uygulanacak olan tedavi yöntemini seçerek bu konuda çok daha net bir ücret bilgisine sahip olabilirsiniz. Bu bakımdan, ortodonti tedavisi başlangıç süreci sizin için belirleyici bir periyot olacaktır.