Diş 212 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği; 2011 yılından günümüze, tüm Dental tedavi ve hizmet branşlarını bünyesinde sunmaktadır.

Kurumsal yapıda Diş 212 Polikliği başlıca ve öncelikli olarak; hasta gereksinim ve taleplerini optimum seviye ve sürede gerçekletirmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm şikayet ve rahatsızlıklarda doğru ve etkin teşhisi değerlendirmek, global ve ulusal sektörel yenilik-gelişim faaliyetlerini kurumsal yapıda yararlı kılmak ve “hasta odaklı” yaklaşım gösteriyor olabilmektir.

Diş 212 Ağız ve Diş Polikliniği; öncelikle sağlık hizmeti sunduğu, sunuyor olduğu değerli hastalarının, global-yerel iş ortaklarının ve tedarikçi kuruluşlarının; adil, seri ve organize hizmet politikası ile güven ve iltimasını kazanmıştır.

Misyon

Gelişen ve gelişmekte olan teknolojik ekipman ve araçları kullanarak, yüksek sterilizasyon sahibi klinik şartlarında, uzman hekim ve tecrübeli sağlık personeli ile “Yüksek Dental Hizmet” sağlıyor olmak.

Vizyon

Kitle iletişim araç ve mecralarını değerlendirmek yolu ile, sektöründe farklılaşma ve farkındalık yaratarak “Yüksek Dental Hizmet” anlayışını global boyuta taşıyor olmak.

Kurucu Ekip

Dr. Abidin Acar
Ortodonti

Dr. Abidin Acar, 1985 yılında Siirtte doğdu. İlk ve orta öğrenimini Neslişah İlköğretim okulunda tamamlandıktan sonra 2003 yılında Şehremini lisesinden mezun oldu, aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana bilim dalında doktora eğitimine ara vermeden başlamıştır ve ‘FARKLI YOĞUNLUKTAKİ KEMİKLERDE MİNİ-İMPLANT RİNG APARATININ MİNİVİDA STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ‘ isimli doktora tez çalışmasını başarıyla sunduktan sonra ortodonti uzmanı olmaya hak kazanmıştır.

DİŞ 212’nin ortaklarından biri olan Dr. Abiddin ACAR 2011 yılından bu yana da DİŞ 212 ailesinde ortodonti uzmanı olarak çalışmaktadır. Avrupa Ortodonti Derneği (EOS), Türk Ortodonti Derneği (TOD) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) üyesi olan Abiddin ACAR ileri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

MSC. DT. Aykut Koşun
Oral implantoloji

1984 yılında Konya’da doğmuştur. Babasının görevi nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde öğrenim hayatına devam etmiştir. 2002 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2007’de mezun olmuştur. 2008 yılında endodonti ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak girmiş 2 yıl akademik çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında J. Diş Tbp. Asteğmen rütbesiyle vatani görevini icra etmiştir.

2011 yılından bu yana Diş 212 Klinikleri’nde çalışmaktadır ve kurucu ortağıdır.

İmplant uygulamaları; implant üstü protezler, estetik uygulamalar ve gülüş tasarımı özel ilgilendiği alanlardır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDP), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD), Kalkedon Diş Hekimliği Atölyesi üyeliği bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı birçok seminer kurs ve kongrelere katılmıştır

Almanya Frankfurt Goethe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji bölümünde İleri cerrahi eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır.

2016 yılında Guglielmo Marconi üniversitesi Toskana Stomatoloji Enstitüsünde “immediate(erken) yüklenen implantlarda kriterlerin karşılaştırması” tezini sunmuş, uygulanan sınavlarda başarı göstermiş, “Oral İmplantoloji Master”ı ünvanını almıştır

Dt. Nalan Vardar Koşun
PROTEZ

1984 Merzifon doğumlu Nalan Vardar diş hekimliği eğitimini Atatürk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nde tamamlamıştır. Çalışmalarına Diş 212 Kliniği’nde devam eden Vardar, Estetik ve Koruyucu Diş Hekimliği üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca Sn. Koşun, çeşitli akademik birimlerde tecrübelerini Protetik Diş Tedavileri araştırma görevlisi olarak paylaşmaktadır.
Türk Diş Hekimleri Birliği (tdb), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (edad), Kalkedon Diş Hekimliği Atölyesi üyeliği bulunmaktadır.

MSC. Dt. Alper BOZ
Oral implantoloji

1983 KONYA/Beyşehir doğumlu olan Dt. Alper BOZ, 2001 yılında Bucak Adem TOLUNAY Fen Lisesinden mezun olmuş, 2002 yılında Diş Hekimliği Fakültesine girmeye hak kazanmış ve 2007 yılında Atatürk Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Çeşitli özel kuruluşlarda çalıştıktan sonra 2011 yılı itibariyle DİŞ 212 kurucu ortaklarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı birçok eğitim programları ve kongrelere katılmış, 2014 yılında Toskana Enstitüsü Versilia Hospitalde oral implantoloji master programına başlamış, 2015 yılı itibariyle ‘’Lateral yaklaşımlı sinüs lifting’’ konulu tezini başarılı bir şekilde sunarak Roma Marconi Üniversitesinden Oral İmplantoloji ve Cerrahi Master ünvanını almaya hak kazanmıştır.